Policy-Cert

Vårt verksamhetsområde är medeltung verkstadsindustri inom Sverige med inriktning mot legotillverkning med skärande bearbetning, svetsning och montage av kunders produkter. Vi har som målsättning att med bibehållen lönsamhet främja miljön, kvalitén och arbetsmiljön. Genom att sträva efter en hållbar utveckling samt informera, kommunicera och utbilda vår personal kan vi bidra till; hög processeffektivitet, kvalitet och kundtillfredsställelse minskad påverkan på miljön god arbetsmiljö Vi skall verka för att med hög kvalitet kunna utföra order, tjänster och service, samt att hela tiden aktivt driva vårt miljö- och arbetsmiljöarbete, där lagstiftningen är vår miniminivå. Vi följer tillämpliga lagar och förordningar som berör våra verkstäder. Vår personal samt våra leverantörer skall känna till vår policy och aktivt bidraga till att den efterlevs och uppfylles. För att klara ständiga förbättringar krävs delaktighet och engagemang där vi följer utvecklingen av standarder och industriella produkter och metoder. Vår policy finns tillgänglig för allmänheten.

Våra Certifikat

Sjölanders Mekaniska AB är certifierade enl. ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2, EN 15085-2 och EN 1090. Klicka på länkarna nedan för att se certifikaten som pdf.

ISO 9001

ISO 14001

ISO 3834-2

EN 15085-2

EN 1090