Maskinbearbetning

Vår maskinpark är anpassad för att snabbt och effektivt kunna serva våra kunder med små eller medelstora serier av komponenter, efter kunders krav.

Till vår hjälp har vi möjlighet att ta emot olika CAD-filer både i 2D och 3D, för att snabbt kunna rigga våra maskiner. Detta sköter våra produktionstekniker och i viss mån även operatörerna.

Vår moderna maskinpark består av arborrverk- och bäddfräsar i olika storlekar, CNC-svarvar etc. för att kunna serva Er som kund. Se vidare i vår maskinlista.

Vi har bra lyftmöjlighet i maskinhallarna som har en yta på ca 2000 kvm. Upp till 20 ton kan vi bearbeta i arborrverk och max sving i svarv är ca 1500 mm, och max längd i våra bäddfräsar är ca 6,0 m