Haspel för plåttillverkning

Av och påhaspel för valsverk i Europa. Anpassade för coilvikter på 10 ton och för valsning med mycket höga banddragkrafter(10 ton)