Extruderingsmaskin

Komplett tillverkad extruderingsmaskin för kunds räkning. Vi ansvarade för tillverkning, montage och funktionstest av denna extruderingsmaskin som i färdigt skick vägde 32 ton. Maskinen tillverkades i nära samarbete med kundens konstruktionsavdelning, då vi som bearbetningsteknisk kunnig part kunde påverka detaljutformningen för optimal tillverkningskostnad