Referenser

Bottenram

Pågående tillverkning av bottenramar för kunds räkning.

Bromsstativ till gruvspel

För kunds räkning tillverkar och monterar vi färdiga bromsstativ till gruvindustrin.

Extruderingsmaskin

Komplett tillverkad extruderingsmaskin för kunds räkning. Vi ansvarade för tillverkning, montage och funktionstest av denna extruderingsmaskin som i färdigt skick vägde 32 ton. Maskinen tillverkades i nära samarbete med kundens konstruktionsavdelning, då vi som bearbetningsteknisk kunnig part kunde påverka detaljutformningen för optimal tillverkningskostnad

Haspel för plåttillverkning

Av och påhaspel för valsverk i Europa. Anpassade för coilvikter på 10 ton och för valsning med mycket höga banddragkrafter(10 ton)

Matpress

Sammansatt detalj till matberedningsindustri, tillverkad och monterad hos oss. Detaljen provtrycks med 8200 Bar och arbetstrycket är sedan 6000 Bar. Vi har sedan produktionsstart tillverkat ca 8 st/år, vi håller även lager på reservdelar till produkten för kunds räkning. Detaljen uppfyller kraven för ASME tryckkärlslagar. Full spårbarhet på alla ingående detaljer och material

Matrisring

Denna matrisring är på ca 5 m diameter. Tillverkad i rostfritt stål.

Renovering av RC-lok

Vi har fått i uppdrag av Bombardier att renovera RC-lok till Green Cargo. Ca 40 lok skall renoveras under 2011.

Statorstomme till Akkats

Denna stomme har en diameter på 10 m och är 4 m hög. Vikten är 36 ton. Statorstommen skall leveras feb 2011. Vi har i order 6 st likartade stommar som skall levereas fram till dec 2012.

Tillverkning av Klaffbro

Komplett tillverkning av klaffbro för kunds räkning. Levererades i juli 2005.

Tillverkning av statorstomme 8 m

Vår första tillverkning av statorstomme som har en diameter på 8 m och en höjd på 1,5 m. Totalvikt 14 ton. Leverans under sept 2009.

Trumfilter

Dessa trumfilter är till LKAB i Kiruna. Diameter på ca 3,5 m och en läng av ca 5 m

Valslagerpaket komplett

Stödvalspaket färdiga för leverans till kund! Komplett tillverkning hos Sjölanders.