Motala Verkstad Group AB förvärvar David Sjölanders Mekaniska AB


Motala Verkstad Group AB förvärvar David Sjölanders Mekaniska AB Den 21 septermber

Motala Verkstad Group AB (”MVG”) och Sjölanders Verkstads AB (”SVAB”) har kommit överens om att MVG skall förvärva samtliga aktier i David Sjölanders Mekaniska AB (”Sjölanders”) från SVAB.

Bolagen har verksamheter som väl kompletterar varandra, både vad avser kundsegment och produktionsresurser. Genom förvärvet kommer Sjölanders och MVG tillsammans kunna erbjuda marknaden en komplett produktionspartner.

”Det känns bra att Sjölanders genom detta samgående får kraftigt utökade resurser att möta framtida utmaningar”, säger Ulf Sjölander, Ordförande i Sjölanders, som framöver kommer vara senior rådgivare till MVG.

”Genom att vi får ta del av Sjölanders kompetens inom framförallt svetsning och montage kommer vi kunna erbjuda marknaden heltäckande lösningar som en produktionspartner. Vi känner också en stolthet över att ha fått förtroendet att ta en verksamhet som Sjölanders in i framtiden och utveckla den”, säger Albert Elfström, Ordförande i MVG.

Sjölanders kommer även fortsättningsvis finnas kvar som bolag och varumärke inom MVG koncernen, och Leif Andersson kvarstår som VD. Ulf Sjölander kommer ta en roll som rådgivare både till Sjölanders, men även till styrelsen i MVG.

” Det är med stor entusiasm som jag ser fram emot förstärkningen av MVG, både vad gäller fantastiskt kompetenta medarbetare inom tillverkning, men även i det strategiska arbetet. MVGs övertygelse är att vi är starkare tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare och genom det här förvärvet blir vi starkare tillsammans med Sjölanders.” säger Daniel Ellison, VD MVG.

För mer information kontakta;

Albert Elfström; Ordförande Motala Verkstad Group AB, 070 382 83 04

Daniel Ellison; VD Motala Verkstad Group, 073 920 99 10

Leif Andersson; VD David Sjölanders Mekaniska AB, 076 764 77 85

www.mvg.se

Vår verksamhet

Sjölanders Mekaniska AB är en av Mälardalens största legoverkstäder, vi har en total verkstadsyta på ca. 9 000 kvm med ca. 60 medarbetare och en omsättning på ca. 70 miljoner kronor. Vårt uppdrag är att vara en kvalificerad leverantör av högkvalitativa kundlösningar inom svetsning, bearbetning och montage. Ett nära samarbete med utvalda partners gör oss till en komplett helhetsleverantör vid legotillverkning. Vi erbjuder effektiva och kundspecifika lösningar till våra kunder. Vi har hög kunskap inom projektledning och produktionsanpassning av de konstruktioner som vi levererar samt erbjuder totalansvar för leveranser direkt till slutkunder runt om i världen.